Veckans ord #124 - Passion

29.08.2023

Passion hör till de orden som har blivit så flitigt använda att deras betydelse har gjort betydande glidningar (hihi, så klyftigt jag skrev det - nästan som om jag vore en apelsin!). På svenska innebär passion intensitet. Ett passionerat tal är ett tal där talarens känslor framgår på ett innerligt sätt, och ofta ett positivt sådant. Om man har ett passionerat intresse så är det ett väldigt entusiastiskt intresse.

Den ursprungliga betydelsen är mer specifik. Om man tar omvägen över engelskan blir den ursprungliga latinska betydelsen tydligare. Engelskans compassion är en ordagrann ekvivalent till det svenska medlidande. Com eller cum betyder med, och passion betyder lidande. Det intressanta är att passion inte är det enda ordet med den betydelsen som har börjat användas för att uttrycka intensitet. Även den svenska varianten lidande används i bildningen lidelsefullt, nämligen innerlig upplevelse av starka känslor.

Jag tolkar den utvecklingen som att ett passionerat/lidelsefullt känsloliv vid något tillfälle började beskrivas som smärtsamt (i någon bok läste jag att huvudpersonen "älskade honom så mycket att det gjorde ont"). Den beskrivningen fick sedan, om min tolkning är korrekt, fäste och ledde till det uttryck vi har idag.

Och med det sagt: lycka till med vad du än skriver, skriv med passion, och så ses vi på lördag!

Skapa din hemsida gratis!