Veckans ord #120 - "Komma ut"

12.07.2023

Jag hade tänkt skriva det här som ett veckans uttryck i Pridemånaden juni, men istället skickade ödet mig på semester. Med tanke på att Pride numera utspelar sig allt mellan maj och september, beroende på var i landet man bor, anser jag det vara helt i sin ordning.

I motsats till vad jag först trodde så är uttrycket komma ut inte en förkortning av komma ut ur garderoben. Det senare är nämligen ett modernt bildspråk. Begreppet komma ut är inlånat från engelskans coming out, närmare bestämt coming out ball, på svenska känt som debutantbal. Det begreppet syftar i sig på en aristokratisk tradition, enligt vilken unga adelsfröknar gjorde debut i den högre societeten genom en bal där deras namn presenterades. Efter denna bal blev de en del av den vuxna aristokratin, vilket bland annat innebar möjligheten att bli friad till. Detta föll ur bruk som senast runt mellankrigstiden, då aristokratin tappade stora delar av sina traditioner och privilegier i Europa.

Att detta överfördes på att komma ut som något annat än heterosexuell beror på att det omkring förra sekelskiftet fanns ett slags homosexuellt parallellsamhälle, framförallt i större städer. Att komma ut innebar alltså ursprungligen att man gjorde sin debut i den homosexuella världen, det vill säga att man gjorde sin läggning känd för andra bi-/homosexuella personer; att man blev en del av deras kretsar.

Under 1900-talet ändrades betydelsen till att komma ut ur garderoben, nämligen att ta sig ur det "fängelse" som ett genomgående heterosexuellt samhälle har placerat bi-, homo- och asexuella i. Det handlade inte längre om att komma ut till något nytt utan om att komma ut från något väldigt gammalt.

Och med det sagt: lycka till med vad du än skriver, och så ses vi på lördag!

Skapa din hemsida gratis!