Veckans ord #113 - Dikotomi

29.03.2023

Ordet dikotomi härstammar, det också, från grekiskan, närmare bestämt dichotomia (tudelning). En dikotomi beskriver ett förhållande mellan två fenomen som saknar ett tredje alternativ och inte har något gemensamt. Ett exempel på dikotomi är ja eller nej. Om du svarar ja på en fråga är det raka motsatsen mot att säga nej.

Det finns däremot gott om falska dikotomier. Det är vanligt att man i politiska, etiska eller religiösa diskussioner framställer något som en dikotomi även när det inte är det. Ett exempel, som jag har hört förvånande många gånger, är "antingen är du religiös eller så tror du inte på Gud". De i vår världsdel mest dominanta religionerna bygger förvisso på gudstro, men buddhismen är ett prominent exempel på de många religioner som inte har en gud som vi förstår det. Det hindrar inte buddhister från att vara religiösa, eftersom tron på en gudomlig entitet inte är vad som gör en världsåskådning till en religion.

Inte heller skalor är dikotomier. Ett exempel på det är att blått och gult inte är dikotomier. De befinner sig helt enkelt på varsin extrem av den blå-grön-gula skalan, och har en tredje motpart i form av rött.

Trångsynta val kan också beskrivas som falska dikotomier. Om du inte lever i ett fängelse eller en apokalyps står valet knappast mellan att äta jordnötssmör och att svälta. Så det är en dum och falsk dikotomi att ställa någon inför. Det innebär inte att det inte kan vara en intressant (om än märklig) tankelek, men den typen av falska val bör inte vara en del av en seriös diskussion.

Och med det sagt: lycka till med vad du än skriver (eller inte skriver, vilket faktiskt är en dikotomi), och så ses vi på lördag!

Skapa din hemsida gratis!