Veckans ord #109 - Tegel

08.02.2023

Tegel är ett av de äldsta använda byggnadsmaterialen och används ofta än idag. Det består av bränd och formad lera, som i sin tur består av i första hand pulveriserad sten. Naturlera, alltså sådan som har bildats naturligt, snarare än att ha blandats av människor, innehåller också små organiska partiklar från döda djur och växter. Dessa bränns bort när teglet tillverkas, och lämnar små fickor av luft efter sig. Fickorna kan absorbera fukt, som därmed inte läcker mellan tegelstenarna och in i byggnaden, men risken med för poröst tegel är att fukten, när den fryser, kan orsaka frostsprängning.

Beroende på den kemiska sammansättningen av leran som man använder kan teglet naturligt utveckla olika färg. Kalkrikt tegel blir gulare medan järnoxidrikt tegel blir rödare, till exempel.

Från förhistorisk tid fram till den industriella revolutionen under 1800-talet "handslogs" teglet. Leran blandades i stora kvarnliknande strukturer vid namn lerältor (jfr att älta ett problem), kavlades ut på sand för att inte fastna i arbetsytan, och lades över en böjd form, som gav plattan dess karaktäristiska utseende. Sedan skar man bort kanterna, lät plattan torka i 3-4 veckor och brände den. Eftersom bränningen in på 1900-talet oftast ägde rum i stora vedeldade ugnar var det mycket resurskrävande och därmed mycket dyrt.

Under industrialiseringen utvecklades den så kallade strängpressningen, som innebär att man blandade leran i ett knostervalsverk eller en krossmaskin och sedan pressar den ut genom ett munstycke i form av profilen av en tegelsten. Leran kommer ut som en lång sträng, därav namnet, och styckas i passande bitar, som jämnas till och friseras innan de bränns.

Parallellt med strängpressning utvecklades formpressningen, som, förutsägbart nog, innebär att leran fördelas i formar och pressas samman, vilket leder till mindre svinn av lera än de andra två metoderna. Längre söderut i Sverige är formpressat tegel mycket vanligt, medan det strängpressade dominerar längre norrut. Varför vill jag inte uttala mig om, eftersom jag inte är helt säker på egenskaperna hos det annorlunda tillverkade teglet.

Men med det sagt: lycka till med vad du än skriver, och så ses vi på lördag!

Skapa din hemsida gratis!