Veckans ord #103 - Paradox

22.11.2022

En paradox är en förment motsägelse, det vill säga ett påstående som verkar säga emot sig självt eller svära mot sunt förnuft och allmänt accepterat vetande. Oftast är syftet med att etablera en paradox att påvisa ett sammanhang som inte är allmänt accepterat, men som den som påstår paradoxen anser vara sant.

Ett exempel är Sokrates berömda: "Klokast är den som vet vad han inte vet". Detta uttalande innehåller paradoxen att det som gör en klok inte är att veta mycket, utan att vara medveten om bristerna i ens kunskap. Eftersom vi i regel associerar klokskap med kunskap förefaller detta som en självmotsägelse, men Sokrates menade att den uppfattningen var felaktig. Äkta klokskap består, enligt honom, av att vara medveten om sina egna begränsningar.

Därmed inte sagt att alla paradoxer är tecken på överlägsen analysförmåga eller visdom. Ofta är en paradox ett tecken på att ett argument eller en tes inte är helt genomtänkt. Många exempel kan hittas i vetenskapen, när någon har observerat ett fenomen eller en länk i en kedja och försöker förklara helheten utan att känna till den, och därför börjar säga emot sig själv. Den geocentriska världsbilden, alltså idén att jorden är universums centrum som alla andra himlakroppar kretsar kring, krockade med bland annat observationerna av stjärnornas förflyttning över himlavalvet, som inte kunde förklaras med att de hade en fast omloppsbana runt jorden.

Om du har skrivit eller sagt något som verkar paradoxalt kan det därför vara en god idé att omformulera argumentet eller byta ut det helt och hållet.

Och med det sagt: lycka till med vad du än skriver, även om det är paradoxalt, och så ses vi på lördag!

Skapa din hemsida gratis!