Veckans ord #1 - Berättarperspektiv

14.09.2020

"Berättarperspektiv" är den vinkel ur vilken läsaren ser och upplever berättelsen.

Jag gillar att se det som att jag sätter på mig olika glasögon med olika färgade glas när jag byter berättarperspektiv. Jag tittar på samma berättelse, men den får en annan "färg" beroende på om jag skriver i första, andra, tredje eller allvetande perspektiv.

Är berättaren en allvetande kraft som ser hela historien utifrån och sitter inne med all information om vad som pågår? Är berättaren som en kamera som inte har tillgång till någon av karaktärernas tankar eller känslor? Eller får läsaren se historien genom en enda persons ögon? Vet den personen om att den har en publik? Beroende på hur man besvarar dessa frågor får man olika berättarperspektiv.


Skapa din hemsida gratis!