Vad är en skönlitterär katalysator och hur kan du hitta din?

12.03.2021

Varje handling börjar med en katalysator, en vändpunkt som ger huvudpersonen ett val att antingen vända handlingen ryggen eller - vilket naturligtvis är vad din huvudperson kommer att välja - kasta sig rakt in i den. Detta gäller oavsett om du skriver en novell, kortroman eller roman. Varje handling startar någonstans. I detta inlägget kommer jag att diskutera de två typer av skönlitterära katalysatorer som jag anser är viktiga att känna till för att besvara en av de vanligaste frågorna; nämligen hur tidigt eller sent katalysatorn skall inträffa.

Första typen: en karaktärsspecifik katalysator

Denna är en katalysator som inte skulle vända upp-och-ner på vardagen för vem som helst, utan som blir viktig genom sin betydelse för just huvudpersonen. Därför måste man som läsare veta tillräckligt mycket om huvudpersonen för att förstå hur viktig katalysatorn är i hans eller hennes liv. Det är också viktigt att man som läsare får anledning att bry sig om huvudpersonen i sig, snarare än bara hans eller hennes situation.

Exempel

Säg att din huvudperson, A, träffar sin morbror i bokens andra kapitel. För majoriteten människor skulle det vara en ganska vardaglig händelse. Kanske händer det inte varje dag, men de flesta av oss kunde nog (åtminstone före covid-möget) träffa våra föräldrars syskon en eller ett par gånger om året och ett sådant möte skulle förmodligen inte vända upp-och-ner på ditt eller mitt liv.

Men säg att A aldrig har träffat sin morbror tidigare därför att han var resultatet av hennes morfars hemliga affär som först nu har blivit avslöjad - då är det en ganska viktig händelse. Alternativt kan A ha känt sin morbror hela sitt liv, men träffar honom först nu därför att hennes mamma nyss har dött och han var den som kände henne bäst. I dessa fall måste läsaren få reda på A:s och hennes morbrors omständigheter innan deras möte kan ses som en katalysator, vilket kräver lite tid och utrymme.

Andra typen: en allmängiltig katalysator

Den allmängiltiga katalysatorn är såklart motsatt. Den behöver inte sättas i ett specifikt sammanhang för att uppfattas som viktig av läsaren. Ett exempel är katalysatorn i Franz Kafkas klassiker Förvandlingen, där läsaren redan i första meningen får veta att huvudpersonen en morgon vaknar som en gigantisk insekt. Varje människas liv skulle förvandlas drastiskt om man vaknade som tusenfoting, så läsaren behöver inte någon kontext över huvud taget.

Exempel

I exemplet på en karaktärsspecifik katalysator behandlade jag A:s möte med sin morbror som katalysatorn, och föreslog sedan två möjliga sammanhang som skulle förklara A:s omständigheter för läsaren. Båda dessa förklaringar, som skulle utgöra bakgrundshistoria i en berättelse om A:s relation till sin morbror, skulle emellertid kunna utgöra egna, allmängiltiga katalysatorer.

Om en förälder dör kommer barnen att påverkas, och om det avslöjas att ens morfar har haft en hemlig familj vid sidan av ens egen kommer man att reagera på något sätt, så precis som i Förvandlingen behöver inte läsaren lära sig särskilt mycket före katalysatorn för att förstå dess betydelse.

När skall katalysatorn inträffa?

Det är en svår fråga att besvara. Vissa läsare föredrar långsamma inledningar; andra föredrar snabba. Dessutom finns det olika gerner som kräver, alternativt inte uppmuntrar till, ett högt tempo och en kort inledning. Beroende på vilka experter man frågar kan man får höra olika procentsatser, men jag skulle rekommendera att du tänker efter en extra gång om din katalysator inträffar senare än 10% in i boken.

Huvudsaken är att du säkerställer att dina läsare känner igen katalysatorn som just en katalysator och blir intresserad av den resa som du som författare bjuder in dem till. Men se för guds skull till att inte tråka ut dem innan handlingen ens har börjat! When in doubt - starta förr snarare än senare.


Lycka till!

Skapa din hemsida gratis!