När du kör fast, testa att ta några steg i din huvudpersons skor!

29.04.2023

Av någon anledning är jag ofta obenägen att sätta mig in i en karaktärs situation för att förstå vilka handlingar som skulle kunna vara lämpliga vid ett visst tillfälle i berättelsen. Det beror på att jag är orolig att jag skall göra karaktären för lik mig och sudda ut hans eller hennes etablerade karaktärsdrag. Den oron är inte obefogad, men eftersom skrivande handlar om empati för sina karaktärer tror jag att det hjälper att föreställa sig själv i karaktärens fiktiva sits. Ibland känns nästa steg i handlingen helt uppenbar, men ibland kör man fast eller står inför ett vägskäl, och då kan man behöva tänka till extra. Då tycker jag att det är bäst att utöva medlidande.

I detta inlägg vill jag förklara hur man kan fråga sig själv: Vad skulle jag göra i den här situationen? Dessa tips hoppas jag kan vara gynnsamma om du kör fast när du planerar din berättelse på förhand eller när du skriver utan en detaljerad plan.

Tips 1: specificera vilken situation det rör sig om

Specificering är viktig. Djävulen bor i detaljerna, som man säger, och för oss författare är det viktigt att hitta vår lilla djävul som gör berättelsen intressant. I stället för att tänka på sin karaktärs generella situation är det alltså bäst att göra den snävare. Det minskar risken att karaktären agerar på ett sätt som inte verkar trovärdigt, eftersom man som författare håller alla dess bollar i luften. Så här kan det se ut:

Generell bild: en kvinna hör ett tjuvlarm och måste fly.

Specificering #1: en ung kvinna hör tjuvlarmet gå igång när hon försöker stjäla en värdefull diamant och måste fly innan hon blir upptäckt.

Specificering #2: en ung, fattig kvinna hör tjuvlarmet gå igång när hon slår sönder montern som härbärgerar en mycket värdefull diamant på ett museum, och måste fly innan någon hinner upp till den våning hon befinner sig på.

Specificering #3: en ung, fattig kvinna med två barn som hon är ensam om att försörja hör tjuvlarmet gå igång när hon slår sönder montern, som museets mycket värdefulla diamant ligger i, med en tung hammare, och måste ta sig nerför sju våningar innan någon hinner upp till hennes våning, så att hon kan betala av sina lån och slippa bli vräkt genom att sälja diamanten.

Tips 2: föreställ dig tänkbara handlingar eller reaktioner

När du har en mer specifik bild av situationen kan det vara lämpligt att tänka på logiska slutsatser att dra och handlingar att vidta. I mitt exempel ovan är den unga kvinnan av allt att döma desperat, och det är mycket mer än "bara" att ställas inför rätta om hon inte kommer undan med diamanten. Hon har också ett tungt, klumpigt vapen med sina fingeravtryck med sig.

Därför är det viktigt att hon kommer undan med inte bara diamanten, utan också hammaren. Hennes inkomstkälla kan inte upptäckas och hon måste försörja sina barn, vilket hon är ensam om att göra. Om jag satt i samma sits skulle jag undvika att bli sedd till varje pris. Det innebär att det är en dålig idé att ta sig ut genom en brandtrappa, där hon vore fullt synlig, eller att konfrontera polisen och göra sig ökänd. Två uppenbara val vore att försöka gömma sig eller att ta sig ut genom en bakväg. En nackdel med att gömma sig är att museet kommer att bli noga genomsökt. En nackdel med att ta sig ut är att utgången låsas eller bevakas nu när larmet har gått, även om hon lyckades ta sig in obemärkt..

Tips 3: fundera på vad du skulle göra

När jag har försökt använda den här metoden brukar jag börja med att tänka på vilket val som känns lämpligast för mig. I detta exemplet skulle jag sannolikt välja att försöka ta mig ut hellre än att stanna och riskera att upptäckas och omringas. Känslan av att göra något, även om det misslyckas, skulle framstå som mer attraktiv än känslan av att vara maktlös inne i sitt gömställe. (Jag vill vara tydlig med att jag aldrig har befunnit mig eller avsett att befinna mig i en situation som denna.)

Tips 4: fråga dig om det du vet om din karaktär kan leda i en annan riktning

Om du verkligen inte känner att du vet vad din huvudperson skulle göra, skriv vad du hade gjort. Du kan alltid ändra det när du redigerar. Om de senaste tre tipsen gav dig en idé om hur din karaktär rimligen skulle agera, skriv det som verkar mest realistiskt för henne. I det här exemplet är din karaktär kanske liten till växten och har gjort Grundläggande Militär Utbildning (GMU), vilket gör det lättare för henne att kamouflera sig och hantera ovan terräng. Det skulle kunna göra att hon gömmer sig inne i huset, eller tänker utanför boxen som jag beskrev tidigare.

Kanske tar hon sig ut ur huset, gömmer diamanten och hammaren, och tar sig därifrån så snabbt som möjligt för att sedan ge intrycket av att vara ute på en kvällspromenad eller vara på väg hem från puben.

Tips 5: gör detaljerna intressanta

Djävulen bor som sagt i detaljerna, oavsett om du låter huvudpersonen göra som du hade gjort eller något helt annat. Det här tipset gäller dock i synnerhet om du låter din karaktär agera som du hade gjort. För att göra situationen lite mer unik, mer olik dig själv, rekommenderar jag att lägga till intressanta små detaljer som ligger i linje med vad du känner till om din karaktär.

Låt oss säga att den hypotetiska unga kvinnan agerar som jag hypotetiskt hade gjort i motsvarande situation, alltså flyr så fort hon kan. Då kanske jag tar nytta av att hon har legat i lumpen och låter henne ha tänkt på att ha med sig en ryggsäck som rymmer både hammaren och diamanten och är styv nog att inte avslöja några former. Jag kanske också lägger till att hon har planerat en flyktplan genom att studera kartor och hur man snabbast kommer ifrån museet och riskerar att stöta på så få människor som möjligt.

Dessa detaljer skulle få henne att framstå slugare, mer kompetent och mer intelligent, och skulle förmodligen göra henne till en mer intressant protagonist att läsa om.

Jag hoppas att det här kan vara till hjälp om du kör fast och inte vet vad du skall göra härnäst i din berättelse. Du är huvudpersonen i ditt eget liv, och om du någonsin har gjort något som har gett dig en god historia att dra på en fest - varför inte ta avstamp i ditt eget liv för att skapa en ny, god historia?

Med det sagt: lycka till med vad du än skriver, och så ses vi på tisdag!

Skapa din hemsida gratis!