Fanfiktion som skrivövning

04.06.2023

Som någon som tycker om fantastikgenrerna (främst sci-fi och fantasy) är jag väldigt intresserad av världsbygge. I det ingår att utveckla kulturer och historia, och jag har utvecklat en liten hobby som har hjälpt mig att brainstorma fiktiv historia och karaktärer och som jag numera ser som träning såväl som underhållning. Det är en nischad men trevlig form av fanfiktion som innebär att jag skriver historia som passar in i kanon men inte är direkt kopplad till huvudberättelsen.

Övningen går ut på att skriva sammanfattningar av historiska karaktärer som man själv hittar på inom ramarna för en fiktiv värld som någon annan har skapat. Själv har jag gjort detta inom två världar: Hungerspelen och Avatar: The Last Airbender. Båda dessa har en mycket intressant historia som publiken får se flera glimtar av men som är öppet för läsarens respektive tittarens fantasi. Hungerspelen har 73 tidigare vinnare av just Hungerspelen, varav båda något tjugotal har nämnts vid namn. I Avatarversum finns avataren, en sorts halvgud som har reinkarnerats i 10 000 år. Dessa historiska figurer spelar, på olika sätt, en stor kulturell och politisk roll, som både påverkar och påverkas av politiker och allmänheten.

Det finns alltså en kontinuitet i dessa karaktärer. Avataren har en uppgift; att hålla världen i balans och mäkla fred mellan länder, kulturer och dimensioner. Hungerspelens segrare har alla det gemensamt att de har vunnit en dödskamp mellan tjugofyra, eller i ett fall fyrtioåtta, barn.

Samtidigt finns det oändlig potential för att göra varje enskild avatar respektive segrare unik. Avataren reinkarneras i en cykel in i fyra olika nationer med distinkta kulturer, och den tränas av nya vänner i varje livstid, måste hantera konsekvenserna av sin föregångares handlingar, och guidas av sin omedelbara föregångare. Segrarna kommer från något av tolv olika distrikt med olika industriella specialiteter, olika status, olika inställning till spelen och olika välstånd.

Kontinuiteten i kombination med variationen gör dessa karaktärer till utmärka fallstudier för att utforska världarna som de befinner sig i. Vad jag gillar att göra är att hitta på kulturellt passande namn för tidigare segrare/avatarer och skriva vad de gjorde sig kända för, hur de hanterade sina uppdrag, vad folks intryck av dem var medan de levde och vilket eftermäle de fick efter sin död. Jag skriver inte regelrätta scener, utan snarare vad man skulle hitta i en historiebok. Ofta blir det mellan tio rader och en halv A4-sida datorskriven text.

Fördelen med detta är att jag tvingas att tolka och tänka djupare på världsbygget i dessa två berättelser, och hur jag kan utnyttja världen för att skapa intressanta konflikter och personligheter. Det är väldigt värdefullt för någon som, i likhet med mig, försöker bygga egna fiktiva världar och göra dem tredimensionella, realistiska och intressanta. Låt mig ge ett par exempel för att illustrera hur jag utnyttjar vad jag vet om Hungerspelen respektive Avatar för att utvidga världarnas historia.

Exempel 1: den första segraren från Distrikt 8

I Hungerspelen får man veta att spelen som ger serien sitt namn är ett grymt straff från huvudstaden efter att distrikten gjorde revolt för närmare ett sekel sedan. Ett av de viktigaste och mest entusiastiskt revolterande distrikten var Distrikt 8, vars främsta industri är textilier. Den industrin ger en inte lika bra stamina och kondition som, säg, fiske, så jag förmodade att segrarna från det distriktet vinner genom att överlista de andra. På grund av dess rebelliska historia tänkte jag att Distrikt 8 förmodligen också uppmuntrar sina invånare att tänka utanför boxen.

Vad jag kom på var därför att låta dess första segrare vinna genom att inte rengöra sina knivar utan försöka hugga andra spelare med vapen som redan var dränkta i andras blod, för att orsaka förgiftning och därmed försvaga andra spelare även om hon inte lyckades döda dem. Att hon kände till hur farligt det kan vara att blanda blodtyper lät jag bero på att hennes föräldrar arbetade för ett sjukhus under revolten.

Exempel 2: landet före landet

Om man läser de böcker som utspelar sig i Avatarversum lär man sig att Eldnationen är relativt ung, och att ögruppen som numera utgör det landet länge var splittrad i en utdragen maktkamp. Men eftersom samma nationella indelningar, beroende på vilket av de fyra elementen som invånarna behärskar, har existerat i tusentals år tänkte jag att det vore orimligt att ingen skulle ha lyckats ena eldbändarna tidigare, även om det inte räckte hur länge som helst. Som en jämförelse kan man hålla i åtanke att det enormt mäktiga och inflytelserika Romarriket efter många hundra år splittrades för att sedan ge vika för många mindre nationer. Tyskland, som har spelat en så stor roll i de senaste 150 årens historia, bestod länge av en massa små kungadömen som inte hade mycket mer gemensamt än att de inte tillhörde en annan stor stat och att de talade samma språk.

Därför skapade jag en avatar som upplevde mycket turbulens och maktkamp bland eldbändarna och som enade några av dem i ett kungadöme som existerade i ett antal århundranden, vilket löste många av de mest akuta konflikterna. De öar hon enade skulle ett par generationer senare komma att utöva en självständig politik även om de ofta allierade sig med de andra eldöarna.

Slutsats

Även om de fiktiva världar som jag vill bygga inte ser ut som varken Avatarversum eller Hungerspelens rike Panem får jag så många idéer varenda gång jag öppnar mitt fanfiktionsdokument. Jag tänker på hur jag kan inkorporera mina fiktiva länders historia till hur de ser på bland annat krigföring. Jag försöker ta hänsyn till vilka länder som dominerade kartan före den period under vilken berättelsen utspelar sig. Och jag är mer benägen att tänka på hur en persons gärningar kan påverka och påverkas av hennes samtid och historia.

Så om du är intresserad av att konstruera en egen fiktiv värld och du samtidigt är väldigt intresserad av, och kan mycket om, andra fiktiva världar, utnyttja det! Ge den här typen av fanfiktion en chans. Det är ett roligt sätt att träna dig själv att bli mer kreativ som författare samtidigt som du får leka med berättelser som du redan älskar.

Med det sagt: lycka till med vad du än skriver, och så ses vi på tisdag!

Skapa din hemsida gratis!