Att undvika "deus ex machina"

27.11.2021

I det senaste veckans ord beskrev jag fenomenet deus ex machina. Det går ut på att det som löser problemen i din berättelse inte stämmer överens med vad läsarna kan förvänta sig av din värld och dina karaktärer. För att undvika att göra sina läsare besvikna med en deus ex machina kan man göra en variant av något av dessa alternativ: låt huvudpersonerna lösa sitt problem i stället för att låta en utomstående makt göra det åt dem; antyd huvudpersonernas färdigheter tidigare i historien; ändra metoderna med vilkas hjälp problemen löses.

Ett: låt huvudpersonerna lösa sina problem

Deus ex machina kan ofta uppstå när en utomstående makt löser en konflikt. Ett klassiskt exempel är att våra hjältar har blivit fångade i ett fängelse när de var så nära att sno den heliga diamanten. Vad händer? Jo, huvudpersonens bror som vi fick höra blev mördad redan i början av boken, och därefter inte hört talas om, överlevde egentligen och har förklätt sig till en vakt! Och han sliter upp gallret till cellen med sina bara händer och hjälper dem att sno diamanten så att de kan döda den onde kejsaren. Detta inträffar efter ett dramatiskt äventyr och är så otillfredsställande!

Detta hade kunnat ändras genom att låta huvudpersonen vara den som släpper ut sina kumpaner. Låt oss säga att vårt gäng av hjältar består av fyra personer som blev väckta i sömnen och överfallna av vakter. Då kan vi ändra det till att huvudpersonen satt uppe i ett träd för att hålla vakt, men somnade. Dock gav det henne ett försprång så hon satte sig i säkerhet när hon insåg att hennes grupp inte kunde övermanna vakterna. Då framstår huvudpersonen som klipsk snarare än passiv. Naturligtvis måste publiken också ha blivit visad hennes övermänskliga styrka tidigare i berättelsen, för annars blir själva kraften ett fall av deus ex machina i sig.

Två: antyd färdigheter/förhållanden tidigare

Ett annat sätt att trolla bort deus ex machina är att integrera det som löser konflikten i berättelsens tidigare delar. På det sättet uppstår lösningen inte längre ur tomma intet. Låt oss återgå till exemplet ovan. Vi kan låta protagonistens bror rädda våra hjältar, men då måste det finnas indikationer på att han överlever, till exempel att ingen blev visad kroppen eller fick en obduktionsrapport efter mordet.

Med tanke på att jag skrev att brodern arbetade på slottet så bör det också antydas, till exempel genom att huvudpersonen ser en glimt av ett märkligt välbekant ansikte när en kunglig bankett filmades. Dessutom bestämde vi att brodern var övermänskligt stark, vilket innebär att de krafterna bör vara kända. Eftersom huvudpersonen inte har träffat sin bror på ett bra tag och trodde honom död måste publiken inte veta att just han har de egenskaperna, men man bör veta att det är en möjlighet.

Fotnot: om detta är bokens klimax är det att föredra att de viktigaste gärningarna utförs av huvudpersonerna. I det här fallet kan brodern bryta dem ut ur cellen, men därefter måste protagonisterna bli aktiva, för annars kan klimax bli riktigt antiklimaktiskt, även om just deus ex machina har undvikts.

Tre: ändra problemlösningen

Ibland passar det inte att manipulera omständigheterna så att ens ursprungliga lösning av konflikten känns logisk och tillfredsställande, utan man bestämmer sig för att ändra själva händelsen. I fallet med fängelsecellen skulle man kunna tänka sig att vår huvudperson hittar en väl dold och dessvärre låst fallucka som ligger på gränsen mellan två celler och gör upp en plan med sina vänner om att hacka den öppen under de tider på dygnet då ljudet är som högst. Efter några dagars hårt arbete under vaktskiftena och måltiderna har de äntligen lyckats hugga ett tillräckligt stort hål för att de skall kunna klämma sig igenom det och fly.

Även om en petig läsare skulle kunna påpeka att falluckans existens var lite väl bekväm kan man inte skylla den här lösningen för att vara en deus ex machina. Liksom i många av mina exempel har jag inte skrivit förbättringar som jag tycker är felfria, utan har bara försökt illustrera hur man kan förbättra sina misstag. I det här fallet framstår huvudpersonerna som mer aktiva och slugare, vilket lär göra berättelsen mer intressant även om falluckans lyckade placering kan tyckas göra det för lätt för dem.

Lycka till med vad det än är du skriver nu, och låt för guds skull inte din berättelse sluta med deus ex machina!

Skapa din hemsida gratis!